Üretim verimliliğini nasıl artırabilirim?

Üretim verimliliğini nasıl artırabilirim?

Üretim verimliliğiişin ne kadar iyi sonuç verdiğini gösteren belli ekonomik ve finansal göstergeler. Bu katsayı, istisnasız olarak tüm ekonomistlerin çalışmalarında kullanılır.

Üretim verimliliğini nasıl artırabilirim?
Üretim verimliliği aşağıdakilerden oluşur:tüm çalışan organizasyonların etkinliği. Etkili Maliyet şirket gerekli kaynaklara maliyetlerini artırmadan üretilen ürünün miktarını artırmak için izin vermez üretimin bu yöntemi, düşünün. Aynı zamanda, bir kuruluş, diğer kaynakların maliyetini arttırmadan bir tür az miktarda kaynak kullanarak, üretilen aynı miktarda mal sağlayamaz. Buna karşılık, üretimde verimliliği çeşitli faktörler mümkündür artırmak: Bilimde belirli başarıları, işyerinde gerekli ileri teknoloji kullanımı; ekonominin yapısal olarak yeniden yapılandırılması; tüm uzmanlık alanlarının geliştirilmesi; modern yönetim becerilerinin ustalığı; uluslararası işbölümünün yararlarını kullanın. Ayrıca, üretimdeki verimlilik iyileştirmeleri, tüm mevcut maliyetlerin yeniden hesaplanması ve sermayenin daha iyi kullanılması yollarının kullanılması da dahil olmak üzere tasarruflarla sağlanabilir. NTP (bilimsel ve teknolojik ilerleme) üretim verimliliğini arttırmada önemli bir nüans olacaktır. Her şeyden önce, çeşitli gelişmiş teknolojilerin, üretim, yaratma ve çeşitli yeni malzemelerin daha fazla kullanılmasının otomasyon yaygın tanıtım malzemesi ve işçilik rezervlerinin miktarını azaltarak, hem de ürünlerinin üretimini artırmak için katkıda bulunmaktır. Unutulmamalıdır ki, üretim verimliliği daima doğrudan doğruya tasarruf modunun doğru kullanımına bağlıdır. Aynı zamanda, kaynakların tasarrufu, enerjinin, yakıtın, hammadde ve malzemelerin belirleyici alanına dönmelidir. Bu konuların çözümünde önemli bir rol yalnızca endüstriye aittir. Modern makineler, hammadde, yakıt, enerji ve diğer maddi kaynakları, geliştirme ve düşük atık yapılması veya atık süreçlerinin uygulama kullanarak yüksek proizvodielnost sağlamaya yardımcı olacak gerekli ve etkili ekipman ile tüm ulusal ekonomiyi sağlamak için gereklidir. Üretimin verimliliğini büyük ölüde arttırmak, ana talimatların en iyi şekilde kullanılmasına bağlı olabilir. Yoğun zaman çalışmasının karmaşıklığını arttıkça, mevcut ekipmanın maksimum yük sağlamak üzere mevcut üretim kapasitelerini tahsis etmek gereklidir.